SJM 576 - beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Større forundersøgelse forud for byggemodning. Enkelte NT anlæg, samt en ledning formodentlig fra besættelsestiden. Ingen væsentlige fortidsminder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.