Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sankt Nicolai Kirke, Kolding 2013/2016

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & Hans Mikkelsen
Menighedsrådet har i en lang årrække udtrykt ønske om at etableret en dør mellem ligkapellet og nordre korsarm, et forslag som indebærer flytning af gravsten. I forbindelse med en undersøgelse blev en niche i kapellet afpudset og bygningsstrukturen fremkom som meget ujævnt murværk. Det blev desuden konstateret, at alt murværk i nordre side af kirken er fra 1700-tallet, og er blevet repareret over flere omgange. Der fandtes desuden spor efter et tilmuret vindue, som formentlig...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.