Tillægsberetning HEM 4932 Ljørringvej 42, Aulum sogn

Hans Rostholm, Helle Holm Hansen & Martin Winther Olesen
I forbindelse med anlæggelsen af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro (HEM 5090) har Museum Midtjylland i perioderne mellem d. 19. og d. 27. maj, d. 17. og d. 18 november 2015, samt d. 8. april 2016 fortaget en udvidet forundersøgelse af motorvejstraceet, sydvest for Ljørring by, hvor der tidligere er udgravet tre tuegrave og en urnebegravelse i forbindelse med en skovrejsningssag. Det berørte areal lå på matr.nr. 2a, Ljørring By, Avlum sogn, og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.