MLF00995 Højbygårdvej Beretning

Anders Jon Nielsen
Ved en arkæologisk udgravning ved vejbroen over jernbanen ved Højbygårdvej mellem Tågerup og Holeby, blev der fundet to indhegnede gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder. Begge gårdsanlæg bestod af et treskibet langhus, hegnsforløb og en række mindre økonomibygninger. Udover bygningerne er der undersøgt en række gruber, to grubekomplekser og nogle kulturlagsrester, hvorfra de fleste af pladsens genstandsfund stammer.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.