HAM4757_Møllestedbro_II_Beretning

Per Ethelberg, Pernille Kruse, Lene Heidemann Lutz, Jørgen Holm & Mette Sørensen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2009 i forbindelse med anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. På udgravningen Møllestedbro II HAM 4757 blev der fundet to huse fra hhv. yngre romersk jernalder (3.-4. århundrede) og begyndelsen af ældre germansk jernalder (1. halvdel af 5. århundrede). Derudover blev der fundet rester af fem offerkar, der formodentlig skal dateres til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder, samt et mindre aktivitetsområde fra ældre førromersk jernalder...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.