HAM 4551 Tandsbusk - Beretning

Gunvor Christiansen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af 900 m2. Herved afdækkedes et aktivitetsområde med gruber og kogestensgruber. Keramik fra gruberne dateres til ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.