Beretning for MLF00636

Kasper H. Søsted
Udgravning af ca. 2 hektar stort areal forud for anlæggelsen af en omfartsvej øst om Nykøbing Falster. Ved udgravningen blev fundet i alt otte bygningskonstruktioner, der repræsenterer to eller tre bosættelsesfaser på lokaliteten med et kronologisk spænd fra ældre jernalder til yngre germansk jernalder. Der blev herudover fundet en grube/kulturlag, hvori der fremkom en flintøkse af Falstertype.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.