HAM 5150 Brønshøjgård II - Beretning

Erling Mario Madsen
Beretning: På Naturgasforundersøgelsstrækningen Ellund-Egtved, blev ved Brønshøjgård fundet en boplads fra ældre romersk jernalder. På bopladsen blev der fundet tre treskibede huse, en mindre kendt hustype, en staklade samt enkelte mindre gruber. Husene var generelt af mindre størrelse end de vanligt kendte huse fra samme periode. Ialt 3200 m2 undersøgtes inden for gastraceet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.