HAM 5595 Tørning Mølle - Beretning

Mette Sørensen
I forbindelse med underboring af spildevandsledning ned langs Tørning Voldsted (Sb 17), ned til Møllegården og nedgravning af ledningen ind i haven øst for denne, blev anlægsarbejdet arkæologisk overvåget. I haven blev der i hullerne registreret syldsten og rester af en pikstensbelægning, muligvis gulvlag. Herudover registreredes murrester fra en havemur eller lignede konstruktion. Fund af keramik gjort i forbindelse med murresterne daterer anlægget til efter 1650.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.