Nationalmuseets rapport fra arkæologisk overvågning af anlægsarbejde 2008

Henriette Rensbro
Den fjernede mur var tilsyneladende af nyere dato og der var ingen bemærkelsesværdige konstruktive detaljer. Den østligste 1/3 af muren adskilte sig og den er sandsynligvis lidt ældre. Der blev ikke påtruffet grave i søgegrøfterne. Muldlaget er 50-80 cm tykt på indersiden af muren og uden lagdeling. Kun i den vestligste søgegrøft i kirkegårdens NVhjørne var lagdeling som efter gentagne opfyldninger/planeringer. Her blev undergrunden ikke fundet. Muligvis er det sådan, at de stejle skråninger på...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.