HBV 1533 beretning

Scott R. Dollar & Lars Grundvad
Ved undersøgelsen blev der erkendt 38 jordgravede anlæg, som havde arkæologisk interesse. Disse anlæg var fordelt på 26 stolpehuller og 10 gruber af varierende type. Stolpehullerne kunne primært fordeles på én konstruktion i form af et treskibet hus fra ældre bronzealder. Der blev gjort enkelte genstandsfund, hvor især enkelte potteskår fremstod som værende vigtige mht. datering af de anlæg, de blev fundet i. Således kunne to gruber dateres til yngre jernalder
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.