Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sønder Tranders Kirke 1993

B. Als Hansen
Den 6. nov. 93 besøgte jeg Sønder Tranders kirke, hvor man som sidste del af en gulvomlægning var nået til koret. Gulvstenene, der lå i sand, var fjernet ved min ankomst, og da håndværkerne først kunne gå igang med gravearbejdet over middag, foretog jeg til en begyndelse en sondering af forholdene ved korets nordvæg.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.