HAM4740_Sejsbjerg_III_Beretning

Frauke Witte
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et 2250 m2 stort område med anlægsspor påtruffet ved prøvegravning tidligere samme år. Ved udgravningen viste det sig, at fyldskifterne var moderne og sandsynligvis stammede fra en indhegnet sti for kvæg. Undersøgelsen afsluttet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.