Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Verninge kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Udgravning af to prøvehuller henholdsvis på skibets nord- og sydside. Flere steder er kirkens kvadersokkel meget skredet i forhold til oprindelig placering, og udgravningerne skal forsøge at belyse, hvorledes funderingen af kirken er – og samtidig give oplysninger til et kommende projekt for omsætning af dele af soklen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.