Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hundslund kirkegård 2014

& Hans Mikkelsen
Ved renovering af østdiget på Hundslund Kirkegård undersøgtes et fundament, som er placeret på indersiden af diget. Det er muligvis resterne fra en ældre reberbane.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.