HEM 4030 Bølling Sø Vest IV_Beretning_2003-2004

Museum Midtjylland, Fortidsminder KUAS & Kulturstyrelsen
Herning Museum har i perioden 5.-11. november 2003 og i perioden 7.-16. juni 2004 gennemført arkæologiske undersøgelser af et bopladsområde beliggende nord for Bølling Sø Kanal og øst for Kragelundvej. Undersøgelserne er foretaget i forbindelse med et dæmningsbyggeri til beskyttelse af Kragelundvej. Ved udgravningen blev der registreret bopladslag fra Maglemosekulturen (8.500-6.700 f.Kr.) og Ertebøllekulturen (5.200-3.900 f.Kr.), samt et offerfund med en tyndnakket sleben økse fra tidlig neolitikum (3.900-3.500 f.Kr.). Hertil kommer et udateret anlæg af...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.