HAM4791_Egelund_III_Beretning

Gunvor Christiansen & Pernille Kruse
Beretning for en arkæologisk udgravning i 2008 af kogestensgrubefelt forud for planlagt erhvervsbyggeri ved Egelund i Åbenrå kommune. Udgravningen dækkede et område på ca. 1800 m2, og her blev der lokaliseret omkring 82 kogestensgruber. Feltet, der ligger i et område som i forvejen er rigt på bopladser og gravhøje fra bronzealderen, menes at have været i brug i en omkring 500 årig periode (ca. 1300 - 800 f. Kr.), og det er sandsynligt, at kogestensgrubefeltet...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.