FHM 5652 Beretning

Stine Vestergaard Laursen
Der blev ved forundersøgelse registreret 2 kogestensgruber og 2 mindre tørvemoser i de naturlige lavninger i området. Kogestengruberne kunne ikke dateres nærmere. Moserne er opsamlingspunkt for vand i et større omkringliggende område. Det forundersøgte areal har før drænering været en del af Tagmose, som ligger lige syd for arealet. Forundersøgelsen tyder ikke på, at der har foregået menneskelig aktivitet i tørvelagene i forhistorisk tid. Ingen yderligere arkæologiske undersøgelser påkrævet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.