HAM4788_Egelund_II_Beretning

Pernille Kruse
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2010 af et ca. 1300 m² stort område forud for planlagt erhvervsbyggeri af Åbenrå Kommune. Ved undersøgelsen blev en lille enkeltgård frilagt. Udover to ko-gestensgruber og enkelte stolpehuller fandtes ingen andre bopladsspor. Hustypologien peger i retning af bronzealderen. Stolpehullerne er imidlertid meget nedslidte og dårligt bevarede, hvilket betyder, at en tolkning som tagbærende stolper i en enkeltgård fra bronzealderen er usikker. De naturvidenskabelige dateringer er desværre heller ikke entydige,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.