VSM 09045 Kvorning 9a gravplads beretning

&
Forud for råstofindvinding undersøgte Viborg Museum i 2008 14-15 jordfæstegrave fra sen yngre romertid. Endnu en grav blev lokaliseret ved en søgegrøft udenfor indvindingsområdet. En af gravene var tomme, og der var stor forskel på mængede og kvaliteten af gravgods. Blandt de fineste gravgaver er et glasbæger og en unik bronzefibel fra en rig mandsgrav.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.