HEM 3136 Lille Østergård_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden 10.-17. september 1991 undersøgelser ved muldafrømning i forbindelse med anlæg af sportsplads. Her fremkom et stort fyldskifte, der viste sig at være en brønd fra nyere tid. Brønden indeholdt i bunden en tønde med stave, bund og vidjer samt brøndfyld i form af glas, skår og tegl.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.