HEM 3782 Bjødstrup III_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 30. juni til 17. juli 2000 udgravning på et afgravet vejtracé, hvorved der konstateredes en mængde stolpehuller. Det store antal stolpehuller, tegnede sig som en lang række, der kunne følges over ca. 50meter og med op mod 4-6 stolpehuller ved siden af hinanden. Det drejer sig om de såkaldte hulbælter, der efterfølgende er dukket op flere steder i Museum Midtjyllands område. Der var ingen daterende fund i anlæggene.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.