FHM4902 Beretning

P. Nissen
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse af 9 ha forud for privat byggemodning med løsfund fra EKG/SN og spredte gruber fra FRJ. Udarbejdet af arkæolog, Cand.phil Poul Nissen/arkæolog, Cand.mag Merete Holm
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.