HBV 274-1991 Beretning

E. Hertz & Niels Hartmann
I 1991 undersøgte Museet på Sønderskov et område nordvest for Vejen by i forbindelse med etableringen af et industrijernbanespor. I alt blev ca. 150 m af jernbane tracéet arkæologisk undersøgt. Der fremkom to koncentrationer af jordgravede anlæg, en nordlig og en sydlig koncentration, som bestod af stolpehuller og gruber. I alt blev mindst 6 huse og 5 hegnsforløb udskilt, som sandsynligvis kan relateres til flere gårdsenheder. På baggrund af hustyper og fund af keramik kan...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.