FHM4850_samlet beretning

S. Laursen
Forud for bro- og vejarbejde i forbindelse med motorvejsstrækningen Søften - Skødstrup har Moesgård Museum foretaget arkæologisk undersøgelse på den vestligste del af strækningen. Herved blev der undersøgt et mindre antal keramikførende affaldsgruber fra dels førromersk jernalder per. I /II og dels tre mindre gårdsanlæg med delvist bevarede hegnsforløb fra omkring år 0. Dateringen af anlæggene er foretaget på baggrund af både keramikkronologi og hustypologi.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.