VSM 09173 Bjerring Hede Beretning

A.V. Amundsen & M. Mikkelsen
Ved udgravninger forud for en ny gård med tilknyttede anlæg blev der fundet omfattende fortidsminder, hvoraf de væsentligste er: 56: Gravplads fra æ. rom. jernalder med 11 jordfæstegrave (lerkargrave) samt 7-8 brandgrave, men der kan have været flere. 55: Et bopladsområde fra æ. førromersk jernalder med to treskibede huse (hus I og II), samt en grube med lerkarskår. 62: Mindre dele af et bopladsområde fra (sen førromersk) og æ. romersk jernalder. Der er undersøgt en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.