FHM 5403 Beretning

L.K. Larsen, Peter Winther Lundby & Karin Poulsen
På herregårdens gårdsplads blev der erkendt flere større kampesten, som kan være syldsten – i visse tilfælde muligvis fra bygninger ældre end herregården – i andre tilfælde fra tidligere bygninger tilhørende herregården. Desuden fandtes der på gårdspladsen nedbrydningslag og et kraftigt udsmidslag også fra nyere tid. På gårdspladsen og uden for herregården hovedlænger og under gulvet i en af herregårdens avlsbygninger fandtes partier af brolægning – alle formodentlig fra herregårdens tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.