HAM4790_Glansagergård_Beretning

Lisbeth Christensen, Klaus Hirsch & Erling Mario Madsen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2008 af et område på tre felter af ialt 1,4 ha, der skulle udlægges til erhvervsbyggeri. Ved undersøgelsen fandtes længst mod syd et aktivitetsområde med 16 kogestensgruber, formentlig fra yngre bronzealder. Mod nord og øst blev afdækket to små gårdsanlæg, beliggende på hver deres bakketop. Der er tale om to enkeltgårdsbebyggelser fra hhv. den yngre del af førromersk jernalder og ældre romersk jernalder (100 f.Kr. – Kristi fødsel).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.