HAM 4936 Vibekær - Beretning

Mette Nissen
Beretning over en arkæologisk forundersøgelse og undersøgelse i 2009 af byggefelt forud for opførelsen af en ny lade. Herved fandtes tomterne til to treskibede langhuse, som kan dateres til ældre romersk jernalder. Det ene hus var nedbrændt. Mellem de to huse ligger et aktivitetsområde med lertagningsgruber, hvori der fremkom en delk keramik, som også kan dateres til ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.