HEM 2642_Neder Julianehede_Beretning

F. Sjøgren & H. Rostholm
I forbindelse med dybdepløjninger i 1984, 1998 og 2001 er der blevet registreret over 200 oppløjede slaggegruber samt en del skår fra germansk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.