MLF00490 Slotsgade - beretning for den arkæologiske forundersøgelse/overvågning

Stine Jæger Hoff
Ved den arkæologiske overvågning og forundersøgelse af en række tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster, blev der observeret nedrivningslag fra det gamle Nykøbing Slot samt de formodede rester af et brofundament af sten fra 1800-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.