VHM00253 Tolne-Bunken

Sidsel Wåhlin & Marlena Haue
Den arkæologiske forundersøgelse af tracéet for vandledning fra Tolne til Bunken resulterede i to enkeltfund (X001 lerkarskår og X002 flækkekniv). Fundene har fået hvert sit unikke lokalitetsnummer: X001 FF 100310-25 Norså, Gårdbogårdvej X002 FF 100315-41 Gårdbogårdvej Al sagsbehandling og dokumentation er ført under hovedsagsnummeret VHM00253 Tolne-Bunken.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.