VSM 10149 Asmild Mark SV Beretning 2014

Sanne Boddum & Casper Sørensen
Ved arkæologisk udgravning af et område på 1000 m2 blev der undersøgt en hustomt formodentlig fra bronzealderen og en hustomt fra bronzealderen eller jernalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.