HEM 3345 Bitsov_Beretning

, &
Herning Museum foretog i perioden 27/3 – 4/7-1995 undersøgelser på naturgastracé. Herved fremkom bebyggelsesspor fra yngre stenalder (neolitikum), bronzealder, middelalder/renæssance og nyere tid. Der registreredes 31 stolpehuller, 7 fyldskifter, 1 kogegrube, 4 grøfter og 9 lertagningsgruber. I anlæggene fremkom blandt andet fund af flint fra neolitikum/bronzealder og skår fra middelalder/renæssance, herunder eksempelvis fra jydepotter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.