09064. Prøvegravningsrapport

Martin Mikkelsen
Enkelte spor efter fortidsminder i form af formodede stolpehuller og to gruber. Ingen fund. Usikker datering. I området evt. også en Ø-V orienteret rhen til et system af højryggede agre.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.