FHM 5613 Kannikegade 14, Aarhus - Beretning

L.K. Larsen & Susanne Nissen Gram
I forbindelse med tilkobling af spildevandsledning fra skellet for det nyopførte hotel i Kannikegade 14 foretog Moesgaard Museum en besigtigelse af opgravningen før etableringen. Der blev påtruffet et fundament fra historisk tid, idet der i fylden omkring disse blev fundet en kridtpibestilk. Desuden påvistes en lagfølge af kulturlag fra formodentlig middelalder (ingen daterende fund) og nederst ca. 2,10 m under asfalten i vejbanen fremkom kulturlag, som indeholdt keramik, der dateres til vikingetid. Det var grundet...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.