Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af kabeltracé froløbende fra Nakskov til Kastager Hage

Kasper H. Søsted & Katrine Kølle Hansen
Ved den arkæologiske forundersøgelse af et 14,5 km langt og 4 m bredt kabeltracé forløbende fra Nakskov til Kastager Hage blev der registreret bebyggelsesspor i form af gruber, kogestensgruber, kulturlag, stolpehuller, brønde samt 8 konstruktioner, heraf 6 langhuse (2 toskibede og 4 treskibede huse) og 2 hegnsforløb. Herudover blev der registreret en flinthuggeplads samt et hørtørringsanlæg. De fundne anlæg kan udskilles som tilhørende 32 selvstændige lokaliteter, som fordeler sig over hele den 14,5 km lange...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.