Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse af Sinding Kirkes dige 2010

Henriette Rensbro
I forbindelse med omsætning af kirkegårdens vestdige blev lagt to snit (grøft 1 og 2). I grøft 2, som var den nordligste, sås under og foran digets stenfront en gammel skelgrøft, som ikke kan dateres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.