HAM4319_Hammelev_Beretning

Frauke Witte & P. Ethelberg
Beretning over arkæologisk forundersøgelse med efterfølgende undersøgelse i 2004 i forbindelse med byggemodning af vej og rundkørsel øst for Hammelev. Inden for et ca. 1000 m2 stort felt, blev der udgravet en del af en bygning, som antageligt stammer fra tidlig middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.