Beretning for forundersøgelse af areal med fund af gruber og kogestensgruber fra mellem- og senneolitikum.

Bo Gyldenkærne
På et 3 ha stort areal, hvor 2800 m² blev afrømmet, blev der fundet 4 kogestensgruber og 14 gruber. Fundene kan ud fra fund af flintflækker, flækkesejl samt keramik dateres til mellem- og senneolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.