Gedsergaard Bro Marinarkæologisk besigtigelse af vrag fra Yngre Middelalder

M.H. Thomsen
Et angiveligt findested for en ”femmastet skonnert” er besigtiget. På stedet fandtes det meget ødelagte vrag af et senmiddelalderligt klinkbygget skib. Et nærliggende findested for et sådant middelalderskib er ligeledes besigtiget, og den efterfølgende bearbejdning giver anledning til at konkludere, at de to fundoplysninger vedrører samme vrag, idet middelaldervraget viste sig at være fejlagtigt afsat i Det Kulturhistoriske Centralregister. Det fundne skib deler visse konstruktionstræk med de relativt få samtidige skibsfund og kan blive et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.