Beretning for arkæologisk undersøgelse for MLF00002-3b Mølle Agre, -3c Charlottenlundvej 2 og -3d Charlottenlundvej 4.

Katrine Kølle Hansen
MLF00002-3b Mølle Agre Vest for Flårupvej er der under søgt en 6,40 x 4,80 meter bred og1,36 meter dyb grube indeholdende et brandlag med en del brændte dyreknogler, overlejret af et lag med flere store sten, der kan være resterne efter et nedbrudt gravanlæg. Grubens dybde taler dog imod en sådan tolkning. Gruben indeholdt desuden en del keramik fra yngre bronzealder per. VI, men også ældre genstande i form af en fladehugget pilespids og et...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.