HAM4734_Lundsgårdsmark_I_Beretning

Mette Nissen & Signe Lützau Pedersen
Beretning over en arkæologisk udgravning udført i 2008 forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg foretog Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev en udgravning på 400 m2 ved Lundsgårdsmark. Herved fremkom et kulturlag fra ældre jernalder, som overlejrede et ovnanlæg fra samme periode, samt flere små gruber, som indeholdt brændte dyreknogler. Disse gruber tolkes som dyreofringer.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.