Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning i Barrit kirke 2014

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & Hans Mikkelsen
Den planlagte materiale plads er placeret i kirkegårdens søndre ende, tæt ved vejen op mod kirken. Der er udgravet et felt på 9x2,5 meter, i alt fire kummer. Hertil kommer et areal vest for kummerne på 1,3 meter, så samlet er udgravet 9x3,8 meter. Intet registreret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.