MKH 1742 Dyrgård Nord - Beretning

Erling Mario Madsen
Forud for anlæggelse af ny naturgasledning på gasstrækningen Ellund-Egtved, blev der ved Dyrgård fundet en boplads (Dyrgård Nord) (Naturgasstationering km 78.100). Inden for gastraceet blev et felt på 1750 m2 undersøgt. Herved blev registreret ialt 251 arkæologiske fyldskifter dækkende over gruber og stolpehuller. Spor efter ialt 3 nordsyd-orienterede treskibede langhuse og et muligt østvest-vendt hus kunne udskilles iblandt sporene. Bopladssporene dateres til ca. 500-800 e.Kr.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.