Beretning for undersøgelse af vejkiste dateret formentlig til 1700-tallet med spor efter tidligere bro.

Bo Gyldenkærne
Registrering af delvist sammenstyrtet vejkiste inden fjernelse, samt fund af egestolpe fra formentlig tidligere bro. Der blev ikke fundet yderligere daterende materiale, men vejkisten kan formodentlig dateres til 1700-tallet, da den er aftegnet på original-1-kort fra 1807. Vejkisten var senest blevet renoveret i 1960.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.