Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Øster Snede Kirke 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med gulvafgravningen ved opsætning af gelænderet kunne det konstateres, at der i skibet findes et gulv af røde munkesten, og at der i kvadrene i korbuen og nordmuren er to forskellige skiftegange, hvilket sammen med murenes forskellige dybder tyder på, at korbuen har været delvist omsat. I korbuehullet fremkom et strækfundament samt et stykke mørkfarvet vinduesglas og en lårbensknogle.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.