SJM 300 Beretning for mindre forundersøgelse

Troels Bo Jensen
I forbindelse med planlagt anlæggelse af jordvarmeanlæg på adressen Ravnsøvej 3, 6740 Bramming, blev der foretaget en mindre forundersøgelse af det berørte område. Ved forundersøgelsen blev der fundet bebyggelsesspor fra et hus, samt en brønd og skelgrøfter. Bebyggelsessporene kan ud fra hustypen, stolpehullernes udformning og fund af et kværnstensfragment af basalt i det ene af stolpehullerne formodentlig dateres til vikingetid eller tidlig middelalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.