HEM 3450 Birk Centerpark_Beretning 1997

H. Rostholm & B. Steen
I forbindelse med Herning Kommunes vejudvidelse mod vest i Birk Centerpark i den østlige del af Herning har Herning Museum i perioden fra 12. – 25. august 1997 gennemført en mindre arkæologisk udgravning på dele af strækningen. Ved undersøgelsen registreredes en kogestensgrube, en skelgrøft samt to gruber og et fyldskifte. Ingen af anlægssporene var fra oldtiden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.