Udgravningsberetning Forundersøgelse F1 & F3

Bente Grundvad Nielsen
I forbindelse med etableringen af hhv. Cobra-Kabelforbindelsen mellem Danmark og Holland og kabelanlæg fra havvindmølleparken Horns Rev 3 skal Energinet foretage omfattende anlægsarbejder ved Station Endrup. Området er opdelt i tre områder, F1, F2 og F3 hvor F1 og F3 undersøges i 2014/2015 og F2 undersøges på et endnu ukendt tidspunkt. Der blev på F1 fundet spor efter germanertidsbebyggelse samt grubekomplekser fra yngre bronzealder/ældre jernalder, og dele af dette område skal undersøges nærmere inden videre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.